Tirgus apskats: Vēl viena sūce globālajā ekonomikā

Globālās ekonomikas izaugsme ir turpinājusies augstā tempā, un prognoze par šī gada IKP pieaugumu +3,7 % apmērā šķiet reālistiska. ASV ekonomikas izaugsmes tendence atgūst dinamiku, uz ko norāda, piemēram, augstāki PMI indeksa rādītāji. Ķīnai ieņemot līderpozīciju, arī Āzijā izaugsme notiek pareizajā virzienā, saglabājot aptuveni +5,2 % rādītāju. Taču visā pasaulē novērojamā straujā ekonomikas izaugsme Eiropas finanšu tirgos saskārās ar pretestību Itālijas valdības krīzes dēļ. Procentu likmes Itālijā pieauga, atgādinot, ka politiskās intrigas neapšaubāmi var ietekmēt eirozonas nākotnes perspektīvas. Un tiešām, kredītriska prēmijas jūnijā ir bijušas plašākas nekā maijā. Par mūsu produktu izvietojumu pašreizējā situācijā lasiet mūsu Produktu izvietojuma ieskatā.

Zema riska valdības obligāciju procentu likmes maija beigās Itālijas valdības veidošanas sarežģījumu iespaidā ir piedzīvojušas strauju lejupslīdi. 2011.–2012. gada eiro krīze ir vēl tik nesens notikums, ka tirgi ir īpaši jutīgi pret visu, kas uzskatāms par plānu izstāties no eirozonas. Samazinoties ieguldītāju vēlmei uzņemties risku, ir pazeminājušās arī ASV valdības obligāciju likmes. Itālijas valdības obligāciju procentu likmju pieaugums nav mazsvarīgs jautājums. Itālijas parādu attiecība pret IKP ir ievērojama – 130 %, un procentu likmju līmenis, kas 2011. gada novembrī eiro krīzes laikā pārsniedza 7 %, liedza Itālijai piekļuvi tirgus finansējumam. Maija izskaņā, Itālijas īstermiņa valdības obligāciju procentu likme īslaicīgi pārsniedza 3 %, savukārt ilgtermiņa obligāciju likme sasniedza gandrīz 4 %. Tā kā Itālijas banku sektors ir galvenais Itālijas valdības obligāciju īpašnieks, ir sagaidāmi novērtēšanas zaudējumi. Attiecībā uz korporatīvo obligāciju tirgiem kredītriska prēmijas paplašinās (pieaug ienesīguma līmenis), jo ECB gatavojas likvidēt savu stimulu programmu. Zems procentu likmju līmenis un kredītriska prēmiju paplašināšanās šī gada ietvaros rada sarežģītāku fiksētā ienākuma tirgus vidi. Tieši tāpēc mēs uzskatām, ka procentu likmju riska un kredītriska aktīvai pārvaldei ir ļoti nozīmīga loma.

Pirmā ceturkšņa uzņēmumu peļņas sezona noslēgusies uz augstas nots. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ASV uzņēmumu peļņa ir pieaugusi par +25 % (S&P 500), un, pamatojoties uz prognozēm turpmākajiem 12 mēnešiem, tirgos ir sagaidāms vēl +24 % pieaugums, ko sekmēs uzņēmumu nodokļu reforma un strauja ekonomikas izaugsme. Pārdošanas rādītāji pieauga par +9 %, atspoguļojot lielo gala pieprasījumu. Eiropā Stoxx 600 indeksa uzņēmumi ziņoja par peļņas pieaugumu pirmajā ceturksnī +5 % apmērā, un peļņas pieauguma prognoze turpmākajiem 12 mēnešiem ir +12 %. Nesenā eiro devalvācija savā ziņā atbalsta eirozonā eksportējošos uzņēmumus, bet tajā pašā laikā politiskā situācija Itālijā un Spānijā jau ir sensitīva, jo ECB gatavojas pirmajiem pasākumiem savas monetārās politikas pastiprināšanai. Pašreizējās peļņas pieauguma prognozes attīstības tirgos šim gadam ir +15 %, pieaugot izejmateriālu cenām, kas atbalsta izejmateriālu eksportētājus. Taču attīstības tirgus apgrūtina pieaugošās procentu likmes valstīs ar augstu parādu un deficīta līmeni, kā arī ASV dolāra vērtības pieaugums un valstīm raksturīgās problēmas saistībā ar korupciju un citu prettiesisku rīcību. Tādējādi pastāvošais sarežģījumu labirints ir ļoti ierasts par spīti ievērojamai izaugsmei attīstības tirgu valstīs.

Tirgus apskata izvilkums latviešu valodā
Tirgus apskats (angļu val.)


Similar articles