Tirgus pārskats: Aizmirstā inflācija

Šogad galvenais faktors, kas izskaidro ieguldījumu atdevi, ir bijis procentu likmju samazinājums tirgos. Procentu likmju pazemināšanās pamatā ir zemākas inflācijas gaidas, jo ekonomiskā izaugsme ir lēnāka, un tādējādi palielinās centrālās bankas stimuli. Arī nākamgad tirgus likmju attīstība turpinās būt svarīgākais faktors, kas izskaidro dažādu aktīvu klašu ieguldījumu atdeves rezultātus – labus un sliktus. Saskaņā ar pašreizējo vienprātīgo viedokli nav paredzams, ka inflācija ievērojami pieaugs un tādējādi radīs augšupvērstu spiedienu uz procentu likmēm. Tā varētu izrādīties ilūzija.

KAROLUSS REINKE, TOPIASS KUKASNIEMI (CAROLUS REINCKE, TOPIAS KUKKASNIEMI)

turuülevaade-detsember

Ekonomiskās izaugsmes pavājināšanās dēļ, centrālās bankas varētu atvērt naudas slūžas

Pasaules ekonomiskā izaugsme pēdējā gada laikā ir ievērojami samazinājusies. Galvenais iemesls tam ir Ķīnas ekonomikā notiekošās strukturālās pārmaiņas ar mērķi pāriet uz pakalpojumu sektora virzītu izaugsmes modeli, kas ir mazāk piesārņojošs un ilgtspējīgāks ekonomiskās izaugsmes ziņā. Tās ir lēnas un ilgstošas pārmaiņas, kuras Ķīnas ekonomisko izaugsmi nostādīs uz mazāk stāvas izaugsmes trajektorijas nekā tā ir bijusi agrāk. Spiedienu uz Ķīnas ekonomisko izaugsmi rada arī vispārējā izmaksu līmeņa paaugstināšanās, kas jaunu ražotņu būvniecību Ķīnā padara mazāk pievilcīgu. Pasākumi mājokļu cenu kāpuma mazināšanai valsts lielākajās pilsētās ir samazinājuši urbanizāciju. Arī no tirdzniecības politikas izrietošo kopējo izmaksu palielināšanās ir atstājusi savu ietekmi.

Lai līdzsvarotu šos faktorus un kontrolētu ekonomiskās izaugsmes pavājināšanos, Ķīnas valdība ir pastiprinājusi monetārās stimulēšanas pasākumus, samazinot rezervju apjomu prasības bankām, tādējādi samazinot aizdevumu cenas patērētājiem. Monetārās stimulēšanas pasākumi bija iespējami, jo tika uzskatīts, ka inflācijas gaidu tendence ir sarūkoša un tiek kontrolēta. Gada sākumā veikto pasākumu pozitīvā ietekme rudenī ir izpaudusies kā Ķīnas ekonomiskās aktivitātes un importa pieprasījuma izlīdzināšanās.

Vēl viens pasaules ekonomikas izaugsmi palēninošs faktors ir bijis ASV 2017.gadā veikto nodokļu samazināšanas ekspansīvā efekta mazināšana. Pēc 2018. gadā veiktās nodokļu samazināšanas, ekonomikā pieredzētais pieaugums ir izlīdzinājies, un ASV ekonomika ir atgriezusies pie strukturālas izaugsmes trajektorijas, kas ir aptuveni 2%. Neraugoties uz to, ka ekonomikas izaugsme ir samazinājusies un vēsturiski ir bijusi mērena, ASV nodarbinātības tirgus joprojām ir ļoti spēcīgs, ko vēl vairāk apliecina novembra izcilie nodarbinātības rādītāji. Bezdarba līmenis ir zemākais, kāds ir pieredzēts pēdējo 50 gadu laikā, un vidējais algu pieaugums ir 3% gadā. Šīs ir labas ziņas ASV ekonomikas stūrakmeņiem, patērētājiem un patērētāju izdevumiem.

Inflācija var pārsteigt tirgu

Neraugoties uz pasaules ekonomikas izaugsmes samazināšanos, inflācijas spiediens Ķīnā un ASV patlaban pieaug (1. attēls). Patēriņa cenu indeksi un algu pieauguma spiediens nevienā no abām valstīm pēdējā gada laikā nav pazeminājušies, kā tas būtu tipiski ekonomiskās izaugsmes samazināšanās apstākļos. Ķīnā visnozīmīgākais inflācijas spiedienu veicinošais faktors ir ievērojamais cūkgaļas cenas pieaugums, kuru valstī ir izraisījis Āfrikas cūku mēra uzliesmojums. Lai arī to var uzskatīt par īslaicīgu un izolētu parādību, tas parāda, cik ievainojama un jutīga pret iekšējiem un ārējiem inflācijas faktoriem ir Ķīnas ekonomika.

G1

ASV Centrālās bankas atsāktie monetārās stimulēšanas pasākumi ir balstīti uz ideju, ka darba tirgus izmaksu spiediens, kas nepārprotami pārsniedz Centrālās bankas mērķus, kopumā nozīmīgi neietekmē pārējo ekonomiku inflācijas līmeņa kāpuma veidā. Šķiet, ka tirgus dalībnieki kopumā sagaida, ka inflācija saglabāsies mērena. Ja globālajā līmenī ekonomiskā aktivitāte stabilizēsies, kā tas patlaban izskatās, vai pat paātrināsies, ir ļoti iespējams, ka šī ideja investīciju tirgos tiks apšaubīta. Praksē tas nozīmētu procentu likmju līmeņa augšupvērstu pagriezienu, kas būtu vismaz vienāds ar inflācijas līmeni. Kā indikators šajā gadījumā kalpo cits Centrālās bankas bieži izmantots inflācijas parametrs – opciju tirgus aprēķinātās inflācijas prognozes pēc 5 gadiem sekojošajam 5 gadu posmam (2. attēls).

G2

Ceļavējš procentu likmju kritumam aprimstas

Aplūkojot investīciju vidi globālās inflācijas attīstības gaismā, ir jāsecina, ka investīciju tirgi nevar gaidīt nekādu palīdzību no vispārējā procentu likmju līmeņa pazemināšanās nākamajā gadā. Daudz vairāk nekā šogad, akciju tirgus darbība būs atkarīgi no apstākļiem, ko  rada pasaules ekonomikas izaugsme, lai uzņēmumi varētu uzlabot savu peļņu. Attiecībā uz fiksēta ienesīguma ieguldījumiem, vide ir izaicinoša.

Inflācijas apstākļos investoriem ir ieteicams dot priekšroku selektīvai investēšanai akcijās, izvairīties no fiksēta ienesīguma ieguldījumiem ar augstu procentu likmju risku, pārlieku lielām investīcijām reālajos aktīvos un līdzīgām alternatīvām. Kas attiecas uz portfeļa struktūru, tas ir labs sākumpunkts nākamā gada investīciju vides izvērtēšanai.

Ieguldījumos ar fiksētu ienesīgumu mēs esam saglabājuši mērenu procentu likmju risku, jo, mūsuprāt, kompensācija par papildu procentu likmju riska uzņemšanos pašlaik ir niecīga. Oktobrī un novembrī mērenais procentu likmju risks darbojās labi, procentu likmju līmenim nedaudz paaugstinoties. Akciju tirgus novērtējuma līmenis nedaudz pārsniedz vēsturisko vidējo līmeni, un akciju cenu pieaugums nevar būt saistīts ar pieaugoša novērtējuma faktoru. Šī iemesla dēļ akciju cenas pieauguma priekšnoteikums ir ieņēmumu pieauguma turpināšanās. Mēs neesam būtiski palielinājuši pozīcijas ieguldījumos akcijās, jo uzņēmumu peļņas pieauguma prognozes šķiet pārmērīgi optimistiskas un iespējams tiks samazinātas.


Similar articles