Tirgus pārskats: Izaugsme palēninās, bet neapstājas

lokakuu_allokaatio_hero

Oktobrī pasaules ekonomikas izaugsme turpināja palēnināties, bet globālās recesijas iespējamība joprojām ir zema. Tomēr uzņēmumu nākamā gada ienākumu prognozes, tirdzniecības kara un politiskās nenoteiktības apstākļos, šķiet pārāk cerīgas, un joprojām tiek gaidīts prognožu kritums.

Globālā ekonomiskā aktivitāte 3. ceturksnī turpināja samazināties. Tomēr centrālās bankas turpināja aktīvi darboties, pazeminot galvenās procentu likmes, kā arī  atsākot savu iepirkšanas programmu darbību. Tas uzturēja salīdzinoši labu impulsu pasaules tirgū, un gan akciju, gan obligāciju tirgus cenu tendence turpināja virzību augšup.

Globālo ekonomikas lejupslīdi joprojām ietekmē tirdzniecības politikas spriedzes izraisītās negatīvās ekonomiskās sekas, pagājušajā gadā Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV) īstenotās nodokļu pazemināšanas pozitīvās ietekmes mazināšanās, kā arī Ķīnas ekonomikas attīstības palēnināšanās ietekme uz pasaules ekonomiku. ASV pakalpojumu sektora aktivitāte, kas šogad pagaidām ir bijusi pozitīvs gaismas stars, palēninājās vairāk kā tika sagaidīts septembrī. Ražošanas nozares  aktivitāte globālā mērogā turpināja samazināties (1. attēls). Tur, kur ražošanas nozares konfidences vājināšanās atspoguļo tirdzniecības politikas izraisīto  nenoteiktību, pakalpojumu nozare ASV ekonomikai kļūst arvien nozīmīgāka, veidojot apmēram ¾ no visas ekonomikas.

G1

Neraugoties uz to, globālās recesijas varbūtība joprojām ir zema. Rudens sākumā pareizi paredzētā procentu likmju līknes lejupvērstā tendence (3 mēneši / 10 gadi), oktobrī atkal kļuva pozitīva. Turklāt šķiet, ka gada sākumā veiktie atveseļošanās pasākumi vismaz daļēji ir attaisnojušies.

G2

 

Fiksēta ienesīguma ieguldījumu relatīvā pievilcība ir vāja

Pateicoties gada sākumā veiktajiem stimulēšanas pasākumiem, Ķīnā ir vērojama ekonomiskās aktivitātes izlīdzināšanās. Tika nostiprinātas banku sistēmas bilances, pazeminātas prasības rezerves kapitālam un samazinātas aizdevumu procentu likmes. Pretstatā iepriekšējai ekonomikas lejupslīdes situācijai, kad tika veicinātas investīcijas rūpniecībā, tagad veiktie pasākumi ir vērsti galvenokārt uz Ķīnas iekšējā tirgus pieprasījuma  stimulēšanu. Ja šobrīd vērojamā nelielā pozitīvā ekonomikas attīstības tendence Ķīnā nostiprinātos, pieaugtu varbūtība, ka šī tendence izplatītos arī rietumu frontē. Tādā gadījumā ekonomiskās aktivitātes izlīdzināšanās tuvāko mēnešu laikā būtu vērojama arī Rietumu valstīs. Tas sniegtu ļoti nepieciešamo atbalstu uzņēmumu spējai palielināt rentabilitāti. Tomēr uzņēmumu peļņas prognozes joprojām tiek pazeminātas un tiktāl šajās tendencēs nav vērojamas izmaiņas.

ASV centrālā banka uzskata, ka algu inflācija joprojām samazinās, kas nepieciešamības gadījumā dod manevrēšanas iespējas monetārajai politikai arī nākotnē. Gada sākumā piedzīvotais spēcīgais impulss kapitāla tirgos lielā mērā pamatojas uz šo faktoru, tāpēc tā nozīmi nevar novērtēt par augstu. Darba tirgū septembrī patiešām notika palēnināšanās, jaunu darba vietu skaitam krietni samazinoties zem pēc finanšu krīzes laikā piedzīvotā vidējā līmeņa, aptuveni 200 000 jaunu darba vietu mēnesī. Arī darba samaksas ikgadējais pieaugums ir palēninājies (3. attēls). Ja ekonomiskās aktivitātes attīstība turpināsies ar pašreizējo lejupslīdes tendenci, visticamāk šai tendencei sekos arī algu inflācija. Tādējādi, attiecībā uz portfeļa struktūru, fiksēta ienesīguma ieguldījumu relatīvā pievilcība joprojām ir vāja, turpretī akciju un alternatīvo ieguldījumu sagaidāmā relatīvi labākā peļņa dod tām priekšroku ilgākā laika periodā.

G3

Joprojām gaidāma peļņas prognožu samazināšanās

Tomēr turpmākajos mēnešos piesardzību rada tirdzniecības un ģeopolitiskā nenoteiktība, kā arī  uzņēmumu peļņas pieauguma palēnināšanās. Tirdzniecības sarunās oktobra sākumā, kad Ķīnas premjerministrs Liu ieradās Vašingtonā uz sarunām ar ASV administrāciju, bija vērojams progress. Šī raksta sagatavošanas laikā ir vēl pāragri runāt par izrāvienu, un par panākto vienošanos detaļām līdz šim ir maz informācijas. Tomēr RMB, kas teicami darbojās kā Ķīnas tirdzniecības sarunu dalībnieku noskaņojuma rādītājs, tikšanās laikā tomēr nostiprinājās attiecībā pret dolāru. Tas norāda uz to, ka mijiedarbības līmenis nav vismaz pasliktinājies, kas no investoru viedokļa ir pozitīvs rādītājs (4. attēls).

G4

Trešā ceturkšņa taksācijas periods sāksies oktobrī. Uzņēmumu peļņas prognozes jau pirms perioda sākuma ir pazeminātas līdz recesijas līmenim. ASV jau ir publiskoti pirmie rezultāti, un tie liecina, ka faktiskā peļņas gūšanas spēja nav tik slikta kā iepriekš prognozēts. Tomēr nākamā gada ieņēmumu prognozes saglabājas diezgan optimistiskā līmenī, tāpēc prognožu kritums joprojām ir gaidāms.

Zemo procentu likmju dēļ pievilcīgas ir alternatīvās investīcijas

Oktobrī akciju ieguldījumos mēs esam palielinājuši jaunattīstības tirgu īpatsvaru līdz neitrālam līmenim. Kopš vasaras sākuma jaunattīstības reģionu īpatsvars bija samazināts. Ekonomiskā aktivitāte jaunattīstības tirgos uzrāda paātrināšanās pazīmes, un pozitīvas izmaiņas tirdzniecības politikā tuvākajā nākotnē palielinās investoru interesi par jaunattīstības tirgiem. Novērtējuma līmenis ir saprātīgāks nekā Rietumu tirgos.

Ieguldījumos ar fiksētu ienesīgumu uzsvaru joprojām liekam uz Ziemeļvalstu uzņēmumu obligācijām, kur mēs redzam labu peļņas potenciālu. Īpaši zemu vērtējam ieguldījumus Eiropas valstu obligācijās, to zemā ienesīguma dēļ. Mēs esam uzturējuši par tirgus indeksu mērenāku procentu likmju risku, jo, mūsuprāt, kompensācija par papildu procentu likmju riska uzņemšanos šobrīd ir zema.

G5

 

Pēdējā laikā esam palielinājuši ieguldījumus augsta ienesīguma (high yield) obligācijās un samazinājuši ilgtermiņa procentu likmju risku eiro denominētos investīciju līmeņa korporatīvajos aizdevumos. Investīciju līmeņa obligāciju labās peļņas pamatā šogad bija galvenokārt procentu likmju pazemināšanās, un sagaidāmā ienesīguma attiecīga samazināšanās. Ziemeļvalstu augsta ienesīguma (high yield) tirgus vasarā ir stagnējis, līdz ar to procentu likmju samazinājums sagaidāmo ienesīgumu nav būtiski ietekmējis. Zemo procentu likmju dēļ, alternatīvās investīcijas joprojām ir pievilcīgas, un domājams, ka investīciju plūsma tajās turpināsies visā pasaulē. Mēs dodam priekšroku ieguldījumiem alternatīvos fiksēta ienesīguma instrumentos un nekustamā īpašuma attīstības projektos. Jaunus ieguldījumus riska kapitālā esam veikuši selektīvi.

 

 


Similar articles