Tirgus pārskats: Virzība uz priekšu

allokaatio_marraskuu

Investīciju tirgū ir ierasts veikt prognozes, bet sens ticējums vēsta, ka nevajag steigties laikam pa priekšu. Tagad šķiet, ka tirgus paredz pozitīvu ekonomiskās izaugsmes pavērsienu. Vai šī nākotnes zīlēšana ir pamatota, vai arī šī pavērsiena gaidas ir skriešana pa priekšu laikam?

TOPIASS KUKASNIEMI, KAROLUSS RAINKE

Attiecībā uz tirdzniecības sarunām, tirgus jau kādu laiku paredz labvēlīgu iznākumu, bet tagad izskatās, ka tirgus paredz pozitīvu pavērsienu arī ekonomikas izaugsmes rādītājos.

Atsevišķas pazīmes, kas norāda uz pozitīvu pavērsienu

Pasaules ekonomikas izaugsme palēninās. Pašreiz šī gada izaugsmes prognoze ir +2,8 %, kamēr pagājušajā gadā globālā ekonomika auga par +3,6 %. Gada gaitā, prognoze aizvien tika pazemināta, tāpēc arī uzņēmumu ieņēmumu pieauguma prognozēm ir bijusi dilstoša tendence. Oktobra-novembra laikā, ekonomikas datos un likumsakarīgi arī dažādu kategoriju aktīvu cenās tomēr ir sākuši parādīties vāji signāli par pieauguma potenciāla uzlabošanos. Iepirkuma menedžeru indeksi, kas mēra uzņēmumu konfidenci un kas pagātnē ir labi paredzējuši ekonomikas izaugsmi, šogad ir kritušies, bet pēdējie dati gan ASV, gan Eiropā rāda virzienu augšup (1. attēls). Kopumā ekonomikā, patērētāju konfidence joprojām ir labā līmenī, it īpaši ASV.

G1

Pagaidām ir grūti saskatīt kādu pavērsiena signālu no iepirkuma menedžeru indeksiem, taču līdzīgas pazīmes ir vērojamas arī investīciju tirgū. Inflācijas prognozes gan eirozonā, gan ASV ir stabilizējušās pēc straujā krituma gada sākumā un atkal sākušas piesardzīgi pieaugt, sasniedzot zemāko punktu oktobra sākumā.

Inflācijas prognožu kāpumam par iemeslu varētu būt arī centrālo banku pastiprinātie monetārās politikas stimuli, bet pamatā inflācijas prognozes ir pieaugušas, saistība ar uzlabojumiem ekonomikas izaugsmes pārskatā. Līdz ar inflācijas prognozēm kopš oktobra mazliet kāpušas ir arī procentu likmes, kas vēsturiski ir norādījis uz  pieaugošu izaugsmi  (2. attēls).  Līdzīgi akciju tirgū ir vērojamas nozaru rotācijas pazīmes, tas ir, pāreja no aizsardzības cenām, kas šobrīd ir augstas, uz tendencēm jutīgām, zemākām cenām.

Izejvielu tirgū kopš septembra sākuma mazliet ir kritusies zelta cena, kas arī atspoguļo investoru pieaugošo vēlmi riskēt. Šie piemēri, protams, ir atsevišķi novērojumi, bet tas, ka tie vērojami vienlaicīgi, palielina varbūtību, ka, uz to rādījumiem balstītie, secinājumi būs pareizi.

G2

Pastāvīgs peļņas pieaugums ir galvenais akciju tirgus jautājums

Akciju tirgus cenu līmenis ir nedaudz virs vēsturiskā vidējā līmeņa, un akciju cenu pieaugumu nevar pamatot ar cenu novērtējuma pieaugumu. Tāpēc, lai akciju kursi varētu celties, ir nepieciešams, lai turpinās peļņas pieaugums. Tomēr izskatās, ka trešā ceturkšņa peļņas pieaugums saglabāsies tuvu nullei gan ASV, gan Eiropā. Optimisti gan aizrāda, ka peļņas pieauguma indeksu tuvu nullei tur galvenokārt enerģijas un izejvielu sektoru peļņas samazināšanās, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Savukārt, enerģijas ražošanas uzņēmumu un daļēji arī izejvielu uzņēmumu peļņas pieaugumu lielā mērā izskaidro naftas cena, kas iepriekšējā gada trešajā ceturksnī bija ievērojami augstāka. Pārējās nozarēs novērojams vairāk vai mazāk pakāpenisks peļņas pieaugums.

Analītiķu prognozēs nākamajam gadam atkal parādās aptuvens +10 % pieaugums globāli, kas brīdī, kad ekonomikas izaugsme samazinās, šķiet pārlieku optimistiski. Skaitļi prognozēs vēl kritīsies. Akciju tirgū vienlaikus paredz labvēlīgu iznākumu tirdzniecības sarunās, bet viens tvīts var visu mainīt; akciju tirgū trūkst nenoteiktības. Mēs neesam ievērojami palielinājuši akciju risku mūsu ieguldījumos, bet gan paturējuši tās mazākā īpatsvarā un vairāk pievērsušies labi aizsargātiem uzņēmumiem un nozarēm. Paredzēt iespējamu pavērsienu nav vienkārši, tāpēc pacietīgs investors, notiekot pavērsienam ekonomikā, labprātāk mazliet nokavē nekā rīkojas stipri priekšlaicīgi. Vidējā termiņā stimulējošāka monetārā politika, ko īsteno centrālās bankas, atbalstīs investīcijas akcijās.

Procentu likmju krišanās pazemina peļņas prognozes

Lielākās centrālās bankas šogad savu monetāro politiku ir mainījušas stimulējošākā virzienā, kas gada sākumā un vasarā ir pazeminājis procentu likmes. Fiksēta ienākuma ieguldītājiem šāda virziena maiņa nozīmē lielisku peļņu, taču sagaidīt līdzīgus ieņēmumus tuvākajos gados nav reālistiski, jo procentu likmju kritums nozīmē peļņas prognožu samazināšanos.

Mēs esam saglabājuši procentu likmju risku mērenākā līmenī nekā tirgus indekss, lai sagatavotos iespējamam pēkšņam procentu likmju pieaugumam. Mūsuprāt, investors šobrīd saņem kompensāciju par papildu procentu likmes riska uzņemšanos  Kopš oktobra sākuma procentu likmju risks ir bijis piesardzīgs, palielinoties procentu likmēm.

Fiksēta ienesīguma ieguldījumu jomā uzmanība tiek pievērsta Ziemeļvalstu korporatīvajām obligācijām, kuru peļņas potenciālam mēs joprojām dodam priekšroku kontinentālajā Eiropā. Oktobrī mēs palielinājām jaunattīstības reģionu aizdevumu īpatsvaru. Pēc vājajiem ienesīguma rezultātiem augustā-septembrī, jaunattīstības reģionu parādvētrspapīri ir uzrādījuši labus rezultātus oktobrī, kas lielākoties ir pamatojami ar vietējo valūtu stiprināšanos. Ja tirdzniecības sarunās tiek panākts progress un globālās ekonomikas izaugsme stabilizējas, var sagaidīt, ka šī tendence turpināsies. No vienas puses, zemās procentu likmes padara alternatīvos ieguldījumus salīdzinoši pievilcīgākus. Mūsu alternatīvo ieguldījumu portfelī esam koncentrējušies uz alternatīviem fiksēta ienesīguma ieguldījumiem – biržā nekotētiem parādvērtspapīriem, kurus centrālās bankas stimuls nav tik spēcīgi ietekmējis kā obligācijas. Nekustamā īpašuma investīcijās dodam priekšroku nekustamā īpašuma attīstības projektiem. Jaunus kapitāla ieguldījumus esam veikuši piesardzīgi, jo arī biržu sarakstos neiekļautajos uzņēmumos novērtējuma līmenis ir augsts.

G5

 


Similar articles